Legal notice

Prigovori

1. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac može svoje pisane prigovore poslati poštom na adresu:

Navela d.o.o., Valica 15, 52100 Pula

ili na e-mail: navela@navela.hr 

  1. NAVELA d.o.o je dužna dati pisani odgovor na prigovor najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.
  2. Pošaljite nam informacije s brojem narudžbe, brojem računa ili vašim korisničkim imenom, opisom reklamacije i slikom proizvoda e-mailom na navela@navela.hr.
  3. Poslat ćemo Vam potvrdu primitka reklamacije te temeljem vašeg opisa informaciju može li se proizvod zamijeniti za novi te može li se za proizvod dobiti povrat novca.
  4. U slučajevima kad se proizvod može zamijeniti za novi i kad se za proizvod može vratiti novac, na Vašu adresu šaljemo dostavnu službu koja prikuplja reklamirani proizvod i vraća na naše skladište.
  5. Kad proizvod stigne na skladište, šaljemo Vam obavijest o povratu novaca/slanju zamjenskog proizvoda. Povrat novca/zamjena za novi proizvod bit će odrađena unutar 3-5 radna dana, a najkasnije nakon 15 dana. U suprotnom nas kontaktirajte telefonski na 052/ 866-070 ili e-mailom na navela@navela.hr
  6. Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.
  7. Vjerujemo da ćemo na obostrano zadovoljstvo riješiti Vašu reklamaciju.

 

Jednostrani raskid kod potrošačkih ugovora

1. Sukladno članku 72, stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed Kupcu bez navođenja razloga.

2. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučajevima navedenim u čl. 79 Zakona o zaštiti potrošača.

3. Sukladno članku 77., stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača, kod povrata robe zbog jednostranog raskida korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

4. Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Navela d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka od 14 dana od predaje robe. Izjavu je potrebno poslati poštom na Navela d.o.o., Valica 15, 52100 Pula, Hrvatska ili elektroničkom poštom na navela@navela.hr U Izjavi je potrebno navesti: broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

5. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Navela d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena.

6. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Navela d.o.o. može izvršiti tek nakon što su proizvodi vraćeni ili nakon što bude dostavljen dokaz da su proizvodi poslani nazad.

7. Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Navela d.o.o., Valica 15, 52100 Pula, Hrvatska bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

8. Izravne troškove povrata proizvoda korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 052/ 866-070 kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja proizvoda.

9. Proizvod koji se vraća mora biti u originalnom pakiranju i sa deklaracijom, te pripadajućim sadržajem i računom, uputama za korištenje i jamstvenim listom. Navela d.o.o. utvrđuje uvjete povrata - postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

10. Potrošač snosi trošak povrata robe.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora preuzmite ovdje.

 

Prigovori

1. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac može svoje pisane prigovore poslati poštom na adresu:

Navela d.o.o., Valica 15, 52100 Pula

ili na e-mail: navela@navela.hr 

2. NAVELA d.o.o je dužna dati pisani odgovor na prigovor najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

3. Pošaljite nam informacije s brojem narudžbe, brojem računa ili vašim korisničkim imenom, opisom reklamacije i slikom proizvoda e-mailom na navela@navela.hr.

4. Poslat ćemo Vam potvrdu primitka reklamacije te temeljem vašeg opisa informaciju može li se proizvod zamijeniti za novi te može li se za proizvod dobiti povrat novca.

5. U slučajevima kad se proizvod može zamijeniti za novi i kad se za proizvod može vratiti novac, na Vašu adresu šaljemo dostavnu službu koja prikuplja reklamirani proizvod i vraća na naše skladište.

6. Kad proizvod stigne na skladište, šaljemo Vam obavijest o povratu novaca/slanju zamjenskog proizvoda. Povrat novca/zamjena za novi proizvod bit će odrađena unutar 3-5 radna dana, a najkasnije nakon 15 dana. U suprotnom nas kontaktirajte telefonski na 052/ 866-070 ili e-mailom na navela@navela.hr

7. Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

8. Vjerujemo da ćemo na obostrano zadovoljstvo riješiti Vašu reklamaciju.

 

Rješavanje sporova

  1. Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.