Plastimo

Dugi bokoštitnik sa omčama sa svake strane


€171,51 (1.292,24 HRK)


Ref. 54690
Opcije:
Bokoštitnik F01 S
Bokoštitnik F01 M
Bokoštitnik F01 L
Bokoštitnik F02
Bokoštitnik F1
Bokoštitnik F2
Bokoštitnik F3
Bokoštitnik F4
Bokoštitnik F5
Bokoštitnik F6
Bokoštitnik F7
Bokoštitnik F8
Bokoštitnik F11
Bokoštitnik F13
Boja:
Bijeli s plavim krajevima
Plava s plavim krajevima

Opcije boja uključuju: bijeli sa plavim krajevima ili plavi sa plavim krajevima. Za maksimalne dužine plovila 5 m, 7 m, 9 m, 14 m i 18 m.