Plastimo

Potkova za spašavanje sa pomičnim pokrivalom

€132,53
€102,33 (771,01 HRK)


Ref. 63751
Opcije:
Set
Samo bova
Boja:
Narančasta
Žuta
Bijela

Opcija je sama potkova ili set. Set uključuje nosač i svijetlo.