Plastimo

Contest 101 kompas


€248,88 (1.875,19 HRK)


Ref. 64416
Opcije:
Vertikalno postavljanje, crni s crvenom konusnom karticom
Vertikalno postavljanje, crni s crnom konusnom karticom
Vertikalno postavljanje, bijeli s crvenom konusnom karticom
Vertikalno postavljanje, bijeli s bijelom konusnom karticom
Nakošeno postavljanje 10-25°, crni s crvenom konusnom karticom
Nakošeno postavljanje 10-25°, crni s crnom konusnom karticom
Nakošeno postavljanje 10-25°, bijeli s crvenom konusnom karticom
Nakošeno postavljanje 10-25°, bijeli s bijelom konusnom karticom

Contest 101 kompas funkcionalno je rješenje za vašu jedrilicu. Moguće je vertikalno ili ukošeno postavljanje kompasa te bijela ili crna varijanta sa različito obojanim konusnim karticama.