Plastimo

Rezervni dijelovi za kaljužnu pumpu


€9,93 (74,82 HRK)


Ref. 40677
Model:
Ventil za Plastimo modele pumpi 925C/ 1038C/ 925/ 1038
Obujmica za Plastimo modele pumpi 925C/ 1038C/ 925/ 1038
Priključci za Plastimo modele pumpi 925C/ 925
Priključci za Plastimo modele pumpi 1038C/ 1038
Membrana za Plastimo modele pumpi 925C/ 1038C/ 925/ 1038

40677 Ventil za Plastimo modele pumpi 925C, 1038C, 925 i 1038

40678 Obujmica za Plastimo modele pumpi 925C, 1038C, 925 i 1038

40679 Priključci za Plastimo modele pumpi 925C  i 925 

40680 Priključci za Plastimo modele pumpi 1038C  i 1038

40681 Membrana za Plastimo modele pumpi 925C, 1038C, 925 i 1038